Družbeniki

Logo                  DUROT d.o.o.Logo  Celjski dimnikarjiLogo Dimnikarska služba Vehovar d.o.o.Logo Dimnikarstvo Dimko d.o.o.Logo DIMNIKARSTVO Rodošek d.o.o.Logo Dimnikarstvo Županek d.o.o.

  Predstavitev družbenika

Dimnikarstvo Dimko d.o.o.


 
DIMNIKARSTVO DIMKO D.O.O.
SLOMŠKOV TRG 8
2000 MARIBOR
TEL. ŠTEV. : 234 07 70, 234 07 74
Mobitel : 041 771-902


ID ŠT. ZA DDV : SI77561414
MATIČNA ŠTEVILKA : 5494966000
OSN. KAPITAL : 20.864,63 €
TRANS. RAČUN : 04515-0000372697 


Območje opravljanja dimnikarskih storitev :
- MO Maribor, rajon IV. (MUV)
- HOČE

Družba je bila ustanovljena leta 1991. Prva koncesija za opravljanje obveznih dimnikarskih storitev na območju MO Maribor je bila pridobljena leta 1997 in sicer za dobo 10. let. Zaradi sprememb na področju zakonodaje, na osnovi katere je bila obvezna dimnikarska služba prenesena iz pristojnosti lokalnega značaja na državni nivo, je bila 22. 04. 2006 z pristojnim ministrstvom (MOP) podpisana koncesijska pogodba za opravljanje dimnikarskih storitve, in sicer za obdobje 8 let.
Naše sodelovanje z uporabniki kurilnih naprav je strokovno, kvalitetno in prijazno. Zaposleni se redno izobražujejo na priznanih pedagoških zavodih in pri proizvajalcih kurilnih naprav. Ti nas sproti seznanjajo z novostmi na področju ogrevalne tehnike. Za navedena izobraževanja prejmejo ustrezna potrdila ali spričevala. Čist zrak, ki je osnovna za življenje, želimo ohraniti, zato smo našemu delu predani.Odgovorna oseba:
Robert Zemljič


Zaposleni:
Bojan Ploj
dimnikar

Ivan Gojčič
dimnikar

Janez Irgolič
dimnikar

Ivan Kereži
dimnikar merilec

Robert Paulec
dimnikar merilec

Maksimiljan Stožer
dimnikar merilec